جنگ اقتصادی دشمن روی فرد فرد افراد تاثیر گذار است

جنگ اقتصادی دشمن روی فرد فرد افراد تاثیر گذار است

به گزارش عنقا نیوز به نقل از سردار کریم پور ( مشاور عالی سپاه قدس ) : عنقانیوز : به نظر همه تحلیلگران سیاسی انتخابات آینده از حساسیت زیادی برخوردار می باشد و سرنوشت ساز خواهد بود، تحلیل شما در این خصوص چیست؟ در طول انتخاباتی که جمهوری اسلامی در عرض سی و چندی سال