یار بزرگی را از دست دادیم
۲۸ مهر ۱۳۹۸؛ ساعت ۹:۳۴
به تلاش علیه ایران ادامه می‌دهیم
۲۸ مهر ۱۳۹۸؛ ساعت ۹:۳۳