فیلم| اختراع یک بسیجی که نمونه خارجی ندارد/نخبگان در مسیر جهش تولید

فیلم| اختراع یک بسیجی که نمونه خارجی ندارد/نخبگان در مسیر جهش تولید

حسن عظیمی نخبه بسیجی مازندرانی از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خود در بخش سیستم هوشمند ایمنی زنبور و تولید عسل می‌گوید. وی توانست با همت و پشتکار موفق به اختراع سیستم هوشمند ایمنی زنبور و افزایش عسل برای نخستین‌بار در کشور شود؛ اختراعی که هیچ نمونه خارجی ندارد. عظیمی می‌گوید صنعت زنبورداری علیرغم سابقه طولانی

امیدهای تازه در حفظ محیط زیست

امیدهای تازه در حفظ محیط زیست

مصطفی طهماسبی مخترع بین المللی در گفت وگو با خبرنگار ما اعلام کرد: به همت تیم 14 نفره دستگاه از بین برنده زباله های بیمارستانی اختراع کردیم. طهماسبی، فوق لیسانس رشته الکترونیک از دانشگاه تهران، متولد سال 1360 از مازندران، دارای 17 اثر ثبت شده در ایران و6 اثر ثبت شده بین المللی، یکی از مخترعین