گلوگاه ما

تعداد بازدید: 210 بازدید
|
کد خبر: 559
تاریخ انتشار: 12 آوریل 2012

این روزها، ایام عزاداری شهادت حضرت فاطمه (س) است روزهایی که بیرق عزا بر سر در بسیاری از منازل برافراشته است و مرثیه خوانان و مداحان اهل بیت در عزای یاس کبود محمد مصطفی (ص)‌ ناله زده و نگاه ها را در قاب خیس چشم ها به ماتم می کشانند.

اما در این روزها که تن شهر با پارچه نویس ها مشکی شده ،در این روزها که  پیامک ها رنگ و بوی فاطمیه به خود گرفته، در این ایام که جشن و شادی ها کم رنگ شده و تکایا بار دیگر میزبان شیعیان و محبان اهل بیت شده اند و در سه دهه ای که مهدی (عج) صاحب عزای مادرش فاطمه شده است ؛‌چرا هایی دل را می سوزاند و فکر را مشوش می کند.

چراهایی که سالیان سال است مطرح می شود اما برای پاسخش کمتر  “زیرا” جای “آیا” می نشیند. چراهایی که مهم ترین آن ها نداشتن وجه اسلامی برخی از زنان ایران اسلامی در جامعه است. چرا هایی که مهم ترین آن ها شنیده شدن لهو لعب در معابر و کوچه هایی است که به نام شهدا خوانده می شوند آن هم در ایام فاطمیه و …. چراهایی که مهم ترین آن ها رعایت نشدن شئونات اولیه اخلاقی در تعاملات اجتماعی بین زنان و مردان در اماکن عمومی است. چراهایی که دردناک ترین آنها برخورد با ارزش های اسلامی در رسانه ها است.

اما صحبت من از حجاب است …

صحبت از حجاب است نه آنچه به عنوان تزیین بر سر برخی از زنان ما رنگ مو ها و گل سرها را زیباتر جلوه می دهد. نه آن روسری های کوتاهی که با گره های کوچک زیر سپیدی گلو، رها می شوند و نه آن شال هایی که بر بلندای موها عجیب و غریب !! زیر گیره های به بزرگی بی غیرتی و وسعت جلب توجه به دور گردن می پیچند … و نه … و نه … و نه آن چیزی که برخی از آن به عنوان حجاب آن هم زورکی یاد می کنند.

منظور حجاب اسلامی من درآوردی برخی از ما زنان هم نیست! حجابی که با چادرهای ملی! قجری! چادرهای براق عربی! چادرهای تنما و تنگ آستین دار و… بر سر ماست و متناسب با آن صورت را رنگ کرده و کیف ها را بر دوش انداخته و در بازار به خرید می پردازیم و در اتوبوس ها تا کرده و در کیف می گذاریم .

منظور حجاب کامل اسلامی است . حجاب فاطمی که از فاطمه(س)  بر ما رسیده است. حجابی که گردی صورت مادرزاد ، مچ دستان بی زیور ، برجستگی ماهیچه های پا و سینه و … را می پوشاند و زن را از هر گونه سوء استفاده حتی نگاهی نامحرم و نامبارک حفظ می کند.

حجابی که سنگر زن مسلمان برای حضوری فعال در جامعه و حفظ شؤنات او در تعامل با مردان است. حجابی که زاییده عفت و عفتی که فرزند حیاء زن مسلمان است . حجابی که برای حفظ کردنش خون ها داده شده و دین ها برگردن من و تو زن ایرانی مسلمان نهاده شده است.

هیچ می دانیم که حجاب و عفاف در همیشه تاریخ به عنوان دو ارزش در جامعه بشری به ویژه جوامع اسلامی مطرح بوده و است، هیچ دقت کرده ایم که یکی از امتیازات انسان، در مقایسه با موجودات دیگر، تهیه پوشش مناسب برای اندام خویش است. بر این اساس،  پوشش یکی از شؤون و ویژگی های انسان به شمار می آید.

نه اینکه زنان در اندیشه های خود به دنبال کشف حقیقتشان از جانب محبوب هستند نه اینکه هر آنچه سر راهی است و دیدنی ارزش کشف شدن ندارد. هیچ فکر کرده ایم  که در تاریخ فلسفه و نیز اندیشه ، حجاب یکی از بهترین و مهمترین تشبیهات و استعارات برای آن چیزی بوده که پوشاننده ی حقیقت است.بنابر این، ناگفته پیداست که چرا در فیلسوفان، شوق بسیاری برای کشف حجاب وجود داشته است؛ حقیقت، آشکارگی است که نیازمند کنار زدن حجاب ها توسط اهل و محرمش است. از همین رو است که برای فیلسوف، هر چیز عریان و آشکار که هر کس را توان دیدن آن است، ناچیز و بی اهمیت جلوه می کند. در یک معنی لطیف حتی می توان گفت: فیلسوف یا همان کاشف، از عریانی مکشوف چندان خرسند نیست.

برای فیلسوف آنجا که رازی در کار نباشد کاری نیز  وجود ندارد.او در مقام جوینده ی حقیقت، باید نشان دهد که همواره رازی در میان است از همین رو است که می کوشد مسطور در حجاب کند، آنچه را که محرمانه افشا کرده است.

این داستان در زندگی زن و مرد هم اینگونه باز خوانی می شود که مردان در مقام فیلسوف زمانی که زن را در مقام “راز عریان” ببینند، دلیلی برای علاقه افشا ندارند و در وجهه عکس آن در پس افشاگری محرمانه، از عریانی آن ناخرسند شده و به پوشاندن راز خود برای کشف نشدن حقیقتش استفاده می کنند که از آن به نام غیرت و همیّت یاد می شود. حال سؤال این است مرد در مقام فیلسوف چه کاری خواهد داشت اگر رازی وجود نداشته باشد؟؟

باید بدانیم که مرد و زن هستی فراتر از تاریخ  شناخته شده بشر دارند و در تاریخ ادیان همواره از حجاب به عنوان امری اصیل و پیشینه دار یاد شده است.به گفته ویل دورانت «قوم یهود و ایرانیان قدیم، حجاب را برای بانوان یک نوع کرامت و شرافت و از واجبات دینی می دانستند». همه مورخان از حجاب سخت زنان یهود سخن گفته اند . ویل دورانت، می گوید: گفت وگوی علنی میان مردان و زنان حتی بین زن و شوهر ممنوع بوده است ، دختران به مدرسه نمی رفتند، نپوشاندن موی سر گناهی محسوب می شده که مرتکب آن مستوجب طلاق بوده است  و …

بی تردید مبنای حجاب در شریعت یهود،آیات تورات بوده که بر حجاب تأکید می کرده است. در آن آیات،کیفیت پوشش زنان یهودی مشخص بوده است. تورات شباهت لباس زنان و مردان را نهی می کرده:در قسمتی از تورات می خوانیم:(متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد زیرا هر که این کند مکروه یهُوه خدای تو است)

اما اسلام؛ پوشش و حجابی را برای شبه جزیزه عربستان به ارمغان آورد که اصل آن مربوط به احکام ویژه بانوان است و اتکای آن، بر تفاوت های طبیعی و ساختاری زن و مرد استوار است و آن از سوی خدا در آیات قرآن بر ما نازل شده است.

مسیحیت نه تنها احکام شریعت یهود را در مورد حجاب تغییر نداد بلکه با قوانین شدیدتری آن را استمرار بخشید و در برخی از موارد قدم را فراتر نهاد و در سختگیری بیشتری، وجوب حجاب را مطرح ساخته است.

مسیحیت برای از بین بردن زمینه هر گونه تحریک و تهییج، زنان را به صورت شدیدتری به رعایت کامل پوشش و دوری از هرگونه آرایش و تزیین فراخواند. بنابر متون تاریخی،چادر و روبند،برای خاتون های اشراف، ضروری بود و در اعیاد نیز کسی آن را کنار نمی گذاشت؛ بلکه با طلا و نقره و پارچه های زربفت آن را تزیین می کردند و حتی برای تفریح نیز با حجب و حیای کامل در مجالس انس و یا گردش های دور از چشم نامحرم شرکت می کردند.

اما اسلام حجاب را برای زنان متناسب با شئوناتشان، با تعدیل و نظم مناسب و به دور از افراط و تفریط، سهل انگاری مضر یا سختگیری بی مورد به جامعه بشری ارزانی داشته است . با اندکی تدبر در آیات قرآن فلسفه حجاب را به گونه ای صریح می توان احترام و  نگه داشتن حرمت زن دانست. کسی که به عظمت حجاب پی ببرده؛ می فهمد بی حجابی و بد حجابی ثمره عدم معرفت و شناخت حقیقی جایگاه زن در نظام هستی است.

حال با وجود همه این دانسته ها و الزامات به رعایت فرهنگ حجاب اسلامی در جامعه اسلامی دوست دارم آخر نوشته هایم به وصیت نامه شهدا در امر رعایت حجاب اشاره کنم که بدانیم از جانب شهدایمان به چه امری موظف و تکلیف شده ایم .

در بررسی های 53 هزار وصیت نامه شهدا 8681 وصیت وجود دارد که کلمه حجاب در آن به کار رفته شده است وصیت هایی که هر کدام را هر زمان بخوانی گویی با شهید در دوران کنونی هم صحبت شده ای و این است عزت و کرامت شهدای ما وقتی می گویند:

شهید داوود صابری ( 1362-1347): خواهر عزیز، امیدوارم که با رعایت کردن حجاب اسلامی مشت محکمی بر دهان دشمنان اسلام بزنید.

شهید داوود محمدی (1362-1344): خواهرانم شما هم زهراوار باشید که حجاب تو هم یک سنگر است.

شهید رمضانعلی خارکش (1366-1348): از خواهرانم می خواهم که با حفظ حجاب و عفت و پاکی خودشان ، به جنگ با فتنه و بی بند و باری بروند و نگذارند منافقین پلید و افراد فاسد بی غیرت ، جامعه را خراب بکنند.

شهید رضا اکبری (1362-1342): و پیام من به خواهران حزب الله این است که همیشه جلوی منافقین دین باشید و نگذارید که هر کاری دلشان خواست بکنند، حجاب خود را حفظ کنید چون حجاب شنا کوبنده تر از خون من است.

و بالاخره وصیتی از شهید سید حسین حسینی (1365-1343): به تمامی خواهران دینی هم تأکید می نمایم که سعادت دنیا و آخرت شما در گرو حفظ اکمل حجاب است و با رعایت حجاب کامل اسلامی و حضور همه جانبه خویش در تمامی صحنه های انقلاب، مشت محکمی باشید بر دهان کسانی که با شعار آزادی زن، اسارتی نوین را برای آنان به ارمغان آورده اند.

منیره غلامی توکلی – نویسنده و گزارشگر طنین یاسارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: