کد خبر : 1181
تاریخ انتشار : جمعه 4 می 2012 - 8:27
140 بازدید

علل پیگیری استراتژی ایران هراسی از سوی رژیم صهیونیستی

علل پیگیری استراتژی ایران هراسی از سوی رژیم صهیونیستی

علل پیگیری استراتژی ایران هراسی از سوی رژیم صهیونیستی جمهوري اسلامي ايران هم اكنون به عنوان يك قدرت منطقه اي توسط انديشمندان غربي مطرح گرديده است. سياستهاي رژيم صهيونيستي و برخي از كشورهاي عرب همپيمان آنان در جهت تخريب و ممانعت ايران از رشد و توسعه به منظور ايحاد توازن قوا در منطقه صورت ميگيرد.

علل پیگیری استراتژی ایران هراسی از سوی رژیم صهیونیستی

جمهوري اسلامي ايران هم اكنون به عنوان يك قدرت منطقه اي توسط انديشمندان غربي مطرح گرديده است. سياستهاي رژيم صهيونيستي و برخي از كشورهاي عرب همپيمان آنان در جهت تخريب و ممانعت ايران از رشد و توسعه به منظور ايحاد توازن قوا در منطقه صورت ميگيرد.

افزايش تنش هاي اخير وجنگ رسانه اي و تبليغاتي رژيم صهيونيستي عليه ايران چه منافع و فوايدي را براي كشورهاي اروپايي و غربي داشته و رژيم اسراييل از آن چه سودي برده است؟ با نگاهي به روند فزاينده تبليغات رژيم اسراييل عليه جمهوري اسلامي ايران اين باور عمومي در مردم ايجاد ميشود كه تنها دغدغه رژيم اسراييل برنامه هسته اي ايران است اما تاكنون زواياي پنهاني چنين سياستي به رشته تحليل در نيامده است. تبليغات روزافزون رژيم اسراييل عليه ايران دستاوردهاي ديگري را نيز به غير از نشان دادن حساسيت اين رژيم به پيشرفتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران براي آنان در برداشته است.

برخي از دستاوردهاي اتخاذ استراتژي ايران هراسي در راستاي منافع و سياستهاي رژيم راست گراي نتانياهو در داخل اين رژيم به شمار رفته و برخي ديگر داراي ابعاد بين المللي است. منافع اسراييل از پيگيري سياست و استراتژي ايران هراسي را مي توان به شرح ذيل برشمرد:

۱- استراتژي وحشت: رژيم اسراييل در منطقه حساس خاورميانه واقع شده كه به دنبال تضعيف كشورهاي اين منطقه است تا همواره دست برتر را در خاورميانه بر عهده داشته باشد . اين رژيم با استفاده از سلاحهاي هسته اي سعي دارد تا ازآن به عنوان يك سلاح بازدارنده از حمله كشورهاي عربي به خود جلوگيري نمايد . استراتژي ايجاد رعب ووحشت در دل همسايگان پايه هاي اساسي سياستهاي اسراييل را تشكيل ميدهد . زيرا به نظر برخي از مقامات اسراييل ، وحشت باعث بازدارندگي است .
وحشتي كه شايد با جنگ ۳۳ روزه حزب الله بر عليه اسراييل و آغاز بهارعربي از ميان بسياري از مردم كشورهاي عربي رخت بربسته است . عدم عمق استرات‍‍ژيك اسراييل باعث گرديده تا اين سياست در دوره هاي متفاوت حكمراني راست گرايان وچپ گرايان در رژيم صهيونستي به طور مستمر پيگري شود.

۲- فرافكني اسراييلي و نقض حقوق بين المللي : افزايش تهديدات بر عليه ايران به نوعي فرافكني اسراييل در قبال اقدامات غير قانوني اين رژيم در ارتباط با نقض قوانين و قواعد بين المللي است . اين رژيم با افزايش تبليغات سعي دارد موضوع روند صلح خاورميانه را با كارشكني در حاشيه قرار داده و با ادامه سياست شهرك سازي ونقض حقوق بشر انتقادها وارده از سوي جامعه بين المللي را به خود كاهش دهد .
مظلوم نمايي اسراييل با عث خواهدشد تا علاوه برارسال كمكهاي مالي و تسليحاتي توسط برخي متحدين مانند اعطاي سخاوتمندانه زيردريايي هاي آلماني از بودجه مردم آلمان به اين رژيم اقدامات ديگر خود را با توسل به تهديدات خارجي توجيه ومشروع جلوه دهد . غلو و بزرك نمايي خطر ايران كمكهاي مالي ونظامي بيشماري را به اين رژيم سرازير ميكند در حالي كه اين تهديدها ازسوي ايران نيستند بلكه اسراييل به منظور مقابله با گسترش انديشهاي استقلال طلبانه در بهار عربي نياز به حمايت هرچه بيشتر متحدين غربي خود چه از لحاظ سياسي ،نظامي واقتصادي دارد .
سياستي كه اين رژيم در پي گرفته بگونه اي است كه حتي نظر انديشمندان وبزرگان ادب آلمان مانند گونتر گراس را نيز به خود جلب نمود و وي در سروده خود از اتخاذ چنين سياستي انتقاد و تابوهاي حمايت بي دريغ از سياستهاي اسراييل را درآلمان مورد سوال قرار داد .

۳- فرار از انزوا: از ديگر زواياي پنهان اتخاذ استراتژي ايجاد رعب ووحشت خروج اسراييل از انزوا بويژه پس از كارشكني در روند صلح خاورميانه و تحولات بهار عربي است . اسراييل با توسل به اقداماتي چون افزايش اختلافات نژادي در كشورهاي خاورميانه وتاكيد بر اختلافات مذهبي بين شيعيان وسنيها درصدد است تا ضمن همراه نمودن كشورهاي عرب حوزه خليج فارس سياست ايران هراسي را در ميان آنان ترويج داده و بازار فروش سلاح را نيز براي متحدين خود دراين منطقه رونق دهد هرچند ممكن است اين سلاحها درآينده ودر صورت گسترش بهار غربي به كشورهاي خوزه خليج فارس برعليه اسراييل بكار روند .
رژيم اسراييل از يشكو براي فرار از انزوا نميكوشد واز سوي ديگر در چنبره ايئولوژيكي خود ديوارها وخصارهايي را در اطراف مرز هاي اين رژيم با لبنان ، غزه و مصر ايجاد ميكند كه مسلما به انزواي بيشتراين رژيم مي انجامد .

۴- افزايش تحريمها وجلوگيري از رشد وتوسعه اقتصادي ايران: تبليغات اسراييل در راستاي ايران هراسي و غلو نمودن در مورد تهديد ايران باعث شده تا متحدين اروپايي و آمريكايي بدون در نظر گرفتن منافع ملي خود نسبت به گسترش تحريمها اقدام ورزيده و ايران را از رشد وتوسعه اقتصادي باز دارند يعني همان اقدامي كه اسراييلي ها به منظور انكه قدرت برتر را در خاورميانه در اختيار داشته باشند به دنبال ان هستند.
ازسوي ديگر اسراييلي ها به دنبال آن هستند تا با گسترش اين تحريمها وتبليغات اوضاع داخلي ايران را نيز منشنج كرده و ا ز آن بهره برداري نمايند. هرچند به نظر مي رسد تحريمها ايران را متوقف نخواهد ساخت اما ازرشد وتوسعه اين كشور كاسته خواهد شد واسراييل خواهد توانست فرصتي به دست اورده تا خود را براي مقابله با تندبادهاي بهارعربي آماده نمايد .

۵- كارشكني در گفتگوهاي ۱+۵: اسراييل با ادامه تهديدات خود به دنبال ايجاد منطقه اشوب در خاورميانه است . اين رژيم هميچنين از حل وفصل مسالمات آميز اختلافات ايران با كشورهاي غربي بويژه امريكا مي هراسد و از لابيهاي خود ‌در آمريكا وغرب براي كارشكني در ادامه مذاكرات استفاده خواهد برد .
زيرا حل وفصل مسالمت اميز اختلافات غرب با ايران به معناي رشد وتوسعه اقتصادي اين كشور و حق برخورداري از انرژي هسته اي صلح آميز خواهد بود كه حداقل مطلوب سياستمداران راست افراطي اسراييلي نيست .

۶- پرداخت هزينه ها توسط غرب واروپا: نكته جالب توجه اين است كه اسراييل با درپي گرفتن چنين سياستهايي بسياري از هزينه هاي تحريم ايران را بر دوش متحدان غربي خود گذارده است . اكثر شركتهاي غربي واروپايي در بحران اقتصادي فعلي علاوه بر تقبل افزايش هزينه هاي افزايش بهاي انرژي محبورند تا در جستجوي بازارهاي ديگر بود واز سوي ديگر هزينه هاي اين رژيم را نيز براي اجراي سياستهاي جنگ طلبانه آنها تقبل نمايند .

۷- انتخابات پارلماني: انتخابات پارلماني در اواخرسال ۲۰۱۲ در اسراييل برگزار خواهد شد . ناتانياهو براي مقابله با رقباي خود مانند شاول موفاز سعي دارد تا با ارائه چهره اي تهاجمي وقدرتمندانه در عرصه سياست خارجي همچنان زمام قدرت را در اختيار داشته باشد . هرجند كه دولتهاي رژيم اسراييل همواره ائتلافي بوده اند اما با توجه به وضعيت همسايگان اين رژيم وهمچنين شكستهاي وارده براين دولت توسط حماس وحزب الله اتخاذ سياستهاي افراطي دست راستي ديگر نخواهد توانست به كمك آنها شتافته و اين رژيم را در معرض خطرات بيشتري قرار خواهد داد .

۸- ترغيب واقنع افكار عمومي: اقدامات ايران هراسي اسراييل در داخل اين رژيم در راستاي انحراف افكار عمومي از كمرنگ شدن مشروعيت اين رژيم در صحنه خاورميانه است . سوق دادن افكار عمومي نسبت به اقدامات نظامي برعليه ايران دامي است كه اسراييل براي مردم خود نهاده است و هزينه آن را نيز مردم اسراييل خواهند پرداخت تا بار ديگر مشروعيت اين رژيم را براي چند سال ديگر تدوام وافزايش دهند.

۹- تلاش براي تنزيل قدرت منطقه اي ايران: جمهوري اسلامي ايران هم اكنون به عنوان يك قدرت منطقه اي توسط انديشمندان غربي مطرح گرديده است. سياستهاي رژيم صهيونيستي و برخي از كشورهاي عرب همپيمان آنان در جهت تخريب و ممانعت ايران از رشد و توسعه به منظور ايحاد توازن قوا در منطقه صورت ميگيرد.
در حال حاضر كشوري كه بتواند در مقام موازنه كننده قدرت در منطقه در مقابل ايران برآيد وجود ندارد و سياست رژيم صيهونيستي و امريكا ايجاد يك متوازن كننده قدرت در منطقه است و تا آن زمان به هرميزاني كه از رشد وتوسعه اقتصادي ايران كاسته شود زمينه براي ايجاد يك رقيب منطقه ا ي فراهم خواهد شد . ( سياست توازن قوا ر ابخوبي ميتوانيم در شرق آسيا يعني چين در مقابل ژاپن وهند در مقابل پاكستان و چين مشاهده كنيم .)

آيا تلاش ايران براي برا ي حل وفصل مسالمت اميز مسئله هسته اي، رژيم اسراييل را خلع سلاح خواهد ساخت ؟ شواهد و قرائن نشان ميدهد كه مساله هسته اي ايران بهانه اي بيش براي آنان نبوده و اين رژيم براي ادامه سياستهاي خود به بهانه هاي ديگري متوسل خواهد شد .

حسین طالبی/جوان

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://www.zorganicsinstitute.edu/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.visitlewisfarms.com/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.barescatapas.co.uk/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.indianmehfil.co.uk/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.philcoulter.com/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.cambute05drsalazar.com/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.chefsgallery.com.au/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.youth-impact.org/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.chiptunning.com.br/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.rsg.gg/profile/daftar-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.visitlewisfarms.com/profile/daftar-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.bcsda.org.au/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.weadartists.org/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.chefsgallery.com.au/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.onephisigmasigma.org/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.zorganicsinstitute.edu/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.youth-impact.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.philcoulter.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.m3creative.net/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.dogwoodarts.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.thinkrci.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.shaveparlor.net/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.ketoshow.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.cambute05drsalazar.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.osmemorialistas.com.br/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.trimurcia.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.neetsarthi.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.neetsarthi.com/forum/general-discussions/15-daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1-2022

https://kosminenaani.com/foorumi/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-2022/

https://jabiru.net.au/service/technical-forum/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-2022/

https://www.zorganicsinstitute.edu/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.visitlewisfarms.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.barescatapas.co.uk/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.indianmehfil.co.uk/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.philcoulter.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.cambute05drsalazar.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.chefsgallery.com.au/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.youth-impact.org/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.chiptunning.com.br/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.lanube.21.edu.ar/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.roboteria.com.br/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.barbaramoorefineart.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.camaraelisiario.sp.gov.br/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.braspen.org/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.coolblueadventures.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.barbaramoorefineart.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.carbrookcentre.qld.edu.au/profile/daftar-situs-judi-slot-gacor/profile

https://www.indianmehfil.co.uk/profile/daftar-situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.raceofchampions.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.philcoulter.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.lupinewoods.co.uk/forum/general-discussions/18-kumpulan-daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1-2022-paling-gacor

https://gitare.info/community/profile/slot-gacor/

https://mijnfitnessaanpak.nl/forum/profiel/slot-gacor/

https://gestelligence.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://grailoftheserpent-forum.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://holidaycardexchange.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/?swcfpc=1

https://horizondrifters.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://humanresourcesupermarket.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

http://www.homesteadhow.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://instant-modz.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://isildo.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://journeytoshaolintemple.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/slot-gacor-terbaru-2022/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/slot-gacor-terbaru-2022/profile

https://www.napoleon200.org/profile/slot-gacor-2022/profile

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.napoleon200.org/profile/slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/situs-slot-gacor-gampang-menang-2022/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/slot-gacor-gampang-menang-2022/profile

https://www.napoleon200.org/profile/slot-gacor-gampang-menang-2022/profile

https://www.evchc.org/profile/slot-gacor-terpercaya-2022/profile

https://www.carbrookcentre.qld.edu.au/profile/slot-gacor-2022-terbaru/profile

https://www.philcoulter.com/profile/slot-gacor-2022-terbaru/profile

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.napoleon200.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.burdphysicaltherapy.com/profile/slot-gacor-2022/profile