گلوگاه ما

تعداد بازدید: 211 بازدید
|
کد خبر: 2023
تاریخ انتشار: 10 ژوئن 2012

چرا دولت آلمان از خواننده مرتد فراری حمایت می کند؟

ژرمن ها پدرخوانده شاهین نجفی!

درشرایطی که افکارعمومی جامعه خواستار برخورد قاطع با خواننده مرتد فراری و توهین کننده به ائمه است، دست حمایت مسئولان دولت آلمان و پلیس این کشور برای حمایت ازخواننده ضد ایرانی – اسلامی بلند شده است و ژرمن ها همچون پدرخواننده از شاهین نجفی حمایت می کنند. این در حالی است که موضع گیری دولت آلمان برای حمایت از خواننده ای که حکم ارتدادش در ایران صادر شده است، علامت سوال بزرگی را در برابر سیاست های دولت آلمان در قبال ایران قرار داده است؟

این روزها خبرهای گوناگونی نقل محافل و رسانه ها است و خبرها و گزارش های مرتبط با حوادث و رویدادهای سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی یکی پس دیگری درفضای رسانه ای کشورمنتشرمی شود. اما دراین بین به نظرمی رسد بررسی و واکاوی موضوع مهمی مغفول مانده و نه تنها اهالی رسانه در گزارش ها و تحلیل های خود به آن اشاره ای نداشته اند، بلکه مسئولان و اهل فن سیاست درکشورهم از آن غافل هستند!

زمانی که انتقادها نسبت به اقدام شاهین نجفی دربین افکارعمومی جامعه و مراجع تقلید به اوج رسید وهمه خواستار برخورد قاطع با اقدام این خواننده رپ ضد ایرانی – اسلامی بودند، نام یک کشوردرکنارنام شاهین نجفی درسایت ها و رسانه های گوناگون نقل شد. کشوری که شواهد موجود نشان می دهد همه جانبه به حمایت از این خواننده مرتد به پا خواسته است.

جالب اینجاست که کشوری که از شاهین نجفی حمایت می کند، این روزها شاهد بیشترین گرایش ها به اسلام در بین جوانش است. طبق آماردر حال حاضر بسیاری از جوانان آلمانی «به شدت غرب گریز» و «اسلام گرا»هستند.

حفاظت ژرمن ها از شاهین نجفی

درست زمانی که در فضای مجازی کمپین های اعتراضی برای اعلام انزجارعلیه اقدام توهین آمیز شاهین نجفی در حال شکل گیری و گسترش بود، خبرحمایت دولت آلمان به ویژه پلیس این کشورهمچون بمب خبری همه را حیرت زده کرد. حمایتی که مشخص نیست به چه دلیل انجام شده است؟!

برای اولین بار پلیس آلمان اعلام کرد ازجان شاهین نجفی ایرانی ساکن کلن در برابر تهدید بنیادگرایان حفاظت خواهد کرد. پلیس آلمان اعلام کرد که  از جان شاهین نجفی هنرمند ایرانی ساکن کلن، در برابر تهدید بنیادگرایان حفاظت خواهد کرد. این خبر به نقل از سخنگوی پلیس شهر کلن در فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای نقل شد. به گفته این مقام پلیس آلمان ، بخش امنیت ملی اداره پلیس کلن تدابیر حفاظتی در مورد شاهین نجفی را تصویب کرده است.

رسانه و پلیس در نقش حامیان شاهین نجفی

اما اقدام پلیس آلمان برای حفاظت از شاهین نجفی پایان ماجرا نبود و چندی بعد رسانه های آلمانی هم همسو باهم و در کنار یکدیگر به دفاع از این خوانند مرتد پرداختند. برای مثال روزنامه بیلد آلمان در گزارشی نوشت : شاهین نجفی از خانه خود فرار کرده است، اما جای نگرانی نیست چرا که پلیس آلمان ازجان وی حفاظت می کند.

براین اساس، روزنامه آلمانی در گفتگوی کوتاهی با شاهین نجفی از وضعیت و شرایط به وجود آمده برای این خواننده پرسیده است. «تاتس» ازوی در خصوص فتوای مرگ پرسیده و شاهین نجفی با بیان اینکه این فتوا علیه وی کارگردانی شده، گفته است که اما آن را جدی می‌گیرد. نجفی همچنین به خبرنگار تاتس گفته است که دولت آلمان از او خواسته تا کشور آلمان را ترک کند.

ژرمن ها پدرخوانده شاهین نجفی!

موضعی که این روزها دولت آلمان نسبت به شاهین نجفی گرفته است، یادآور سیاست های دوگانه این کشور درچند سال گذشته در قبال ایران است. سیاست هایی که اینباردر پوشش حمایت از یک خواننده طرد شده نمایان شده است. به راستی چرا دولت آلمان از خواننده مرتد فراری حمایت می کند و سنگ حمایت از شاهین نجفی را به سینه می زند؟!

با نگاهی کوتاه و گذرا به پیشینه روابط دولت آلمان با ایران می توان پاسخ این پرسش را پیدا کرد. روابط دیپلماسی آلمان با ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی، سیاست های یک بام و دوهوای این کشوردرسال های گذشته به ویژه در بحث تحریم ها علیه ایران و در نهایت قرارگرفتن آلمان در زمره متحدان اروپایی آمریکا درزمینه تحریم های ضد ایرانی تنها گوشه ای ازسیاست های دولت آلمان درحوزه روابط خارجه با ایران است.

در سال های گذشته اعمال این سیاست ها از طرف دولت آلمان، به طوردقیق زيرذره بين لابي ها و مقامات صهيونيستي و آمريكايي قرارگرفته است، به صورتی که به موازات سیاست های دولت آلمان، رژیم صهونیستی و آمریکا هم ازاین سیاست ها به عنوان یک اهرم فشارعلیه ایران در مذاکرات هسته ای استفاده کردند.

سیاست های یک بام و دو هوای ژرمن ها

اما شواهد موجود و آنچه که در ماجرای شاهین نجفی خواننده رپ ضد اسلامی مشخص است، حمایت مشکوک و سوال برانگیر دولت آلمان آن هم دراین شرایط ازاین خواننده مرتدد ایرانی است، حمایتی که سکوت معنادارمقامات آلمانی در برابرموج انزجار افکارعمومی و راه اندازی کمپین ها دراعتراض به این موضوع، برنامه ریزی هدفمند و از پیش تعریف شده ژرمن ها را برای برنامه های بعدی و اعمال سیاست های یک بام و دو هوای دیگری علیه ایران نشان می دهد.

در واقع آلمان می‌کوشد تا با حمایت از شاهین نجفی، ابزار فشارتازه ای برای اعمال سیاست های بعدی علیه ایران به کار گیرد.ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: