کد خبر : 2489
تاریخ انتشار : شنبه 16 ژوئن 2012 - 23:32
168 بازدید

بهره وري، كارايي و اثربخشي سازماني

بهره وري، كارايي و اثربخشي سازماني

بهره‌وري براي اولين بار در سال 1766 ميلادي توسط كوتيرني مطرح شد و در سال 1883 littre بهره‌وري را قدرت و توانايي توليد كردن بيان كرد. در سال 1900 ارلي بهره‌وري را ارتباط اين بازده و وسايل به كار رفته براي توليد اين بازده عنوان كرد. بايد توجه داشت كه واژه بهره‌وري با گسترش انقلاب

بهره‌وري براي اولين بار در سال 1766 ميلادي توسط كوتيرني مطرح شد و در سال 1883 littre بهره‌وري را قدرت و توانايي توليد كردن بيان كرد. در سال 1900 ارلي بهره‌وري را ارتباط اين بازده و وسايل به كار رفته براي توليد اين بازده عنوان كرد. بايد توجه داشت كه واژه بهره‌وري با گسترش انقلاب صنعتي و جهت افزايش سودمندي حاصل از نيروي كار، سرمايه و مواردي از اين دست افزايش يافت. سرعت رشد صنايع به ويژه صنعت خودرو و توسعه آن در دهه‌هاي اخير حاكي از آن است كه كشورمان درحال گذر از يك اقتصاد نيمه صنعتي به يك اقتصاد صنعتي است. توجه به توليد و بهره ور بودن آن مي‌تواند ضمن سرعت بخشيدن به رشد و توسعه صنعتي آن را در مسيري صحيح و اصولي هدايت كند. از اين رو به آشنايي شركت‌ها با مفاهيم بهره‌وري و راهكارهاي افزايش آن تأكيد مي‌شود. بنابراين، مي‌توان گفت درجه توسعه يافتگي صنايع به ميزان قابل توجهي به بهره گيري مطلوب و بهينه از منابع و امكانات توليد بستگي دارد. از اين رو بهره‌وري و افزايش مستمر آن در شركت‌ها از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه براي رشد و توسعه صنايع بايد به بهره‌وري و افزايش مستمر آن در شركت‌ها توجه و اهميت بيش‌تري داده شود. بررسي شركت‌ها نشان مي‌دهد كه توجه به بهره‌وري در شركت‌هاي مختلف به شكل‌هاي متفاوتي صورت گرفته و مي‌گيرد. البته با توجه به شرايط شركت‌ها و سياست‌هاي مديريتي طبيعي است كه به راه‌هاي مختلف و متناسب با وضعيت موجود مي‌بايست اقدام كرد. به همين سبب در اين مقاله سعي بر آن شده است تا ضمن اشاره به مفاهيم اصلي بهره‌وري، به رويكردها و راهكارهاي مختلف افزايش بهره‌وري پرداخته شود.

بهره‌وري مفهومي جامع و به معناي كارايي و اثربخشي است. بهره‌وري نگرشي واقع گرايانه به كار و زندگي و فرهنگي است كه در آن انسان با فكر و هوشمندي، فعاليت‌هايش را با ارزش‌ها و واقعيت‌ها منطبق مي‌سازد تا بهترين نتيجه را در جهت اهداف مادي و معنوي حاصل كند. امروزه با كمرنگ شدن مرزهاي اقتصادي، رقابت در صحنه جهاني ابعاد گسترده تري يافته و تلاش براي بهبود بهره‌وري پايه اصلي اين رقابت را تشكيل مي‌دهد. ارتقاي بهره‌وري موجب پيشرفت و توسعه گرديده و كشورهاي مختلف براي اشاعه نگرش بهره‌وري و تعميم به كارگيري فنون و روش‌هاي اندازه گيري و بهبود بهره‌وري سرمايه گذاري زيادي انجام مي‌دهند. امروزه بهره‌وري نوعي موتور توسعه اقتصادي به حساب مي‌آيد و مسائل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه مانند كاهش تورم، افزايش سطح رفاه عمومي، افزايش سطح اشتغال، توان رقابت سياسي و اقتصادي و… تأثيرات بسزايي دارد. تلاش براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروي كار سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمان‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي صنعتي و موسسات خدماتي مي‌باشد. وجود ساختار سازماني مناسب، روش‌هاي اجرايي كارآمد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل و از همه مهم‌تر نيروي انسان واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتي مي‌باشند كه براي نيل به بهره‌وري مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد. مشاركت كاركنان در امور و تلاش‌هاي هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاري مي‌تواند بر ميزان بهره‌وري و تعمير براي بهبود بهره‌وري به ويژه در يك محيط متلاطم و توأم با ناامني تأثير گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره‌وري بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي‌دهد. يكي از مهم‌ترين اهداف در هر سازمان، ارتقاء سطح بهره‌وري آن است و با توجه به اين‌كه انسان در ايجاد بهره‌وري نقشي محوري دارد درخواست‌هاي او در سازمان اثري كليدي به جا مي‌گذارد. آن‌چه در سازمان‌ها مزيت رقابتي ايجاد مي‌كند، بهره‌وري به معناي به كارگيري و تركيب مؤثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره‌وري همانند ساير مؤلفه‌ها و فرآيندهاي نرم افزاري سازماني از الزامات كار سازماني است كه در ذات و خميرمايه بهره‌وري بهبود نهفته است و مشروعيت بهره‌وري در بهبود و اصلاح آن. بهره‌وري كه يكي از مفاهيم اقتصاد است، اين‌گونه تعريف مي‌شود: «مقدار كالا و يا خدمات توليد شده در مقايسه با هر واحد از انرژي و يا كار هزينه شده بدون كاهش كيفيت». به ديگر سخن بهره‌وري عبارت است از به دست آوردن حداكثر سود ممكن با بهره گيري و استفاده بهينه از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات، زمان، مكان و… به منظور ارتقاء رفاه جامعه.

بهره‌وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه‌ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف كنندگان. تعاريف ديگر، بهره‌وري نيروي انساني را حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور حركت در جهت اهداف سازمان با كم‌ترين زمان و حداقل هزينه داشته‌اند. براساس ديدگاه سازمان بهره‌وري ملي ايران، بهره‌وري يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است. اين مشابه يك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه‌تر كردن فعاليت‌ها براي يك زندگي بهتر و متعالي است. عوامل بسياري در تعريف و ديدگاه‌هاي مكاتب مختلف نسبت به بهره‌وري مؤثرند. از گذشته، بهره‌وري مورد توجه صاحبنظران و محققان رشته‌هايي مانند اقتصاد روانشناسي صنعتي و سازماني حسابداري؛ فيزيكدانان؛ مهندسان و مديران بوده است. درك دانش؛ تجربه؛ زمينه‌ها و شرايط محيطي موجب تعريف و تفسير آن‌ها از بهره‌وري به شيوه‌هاي مختلف گرديده است. درباره اين‌كه چگونه سازمان ها؛ گروه ها؛ انسان‌ها، ماشين‌ها در محيط‌هاي مختلف كار كنند و بهره‌وري آنان چگونه بايد سنجيده شود هر رشته اصول و بينش خاص خود را دارد. اهميت مفاهيم مديريت با توجه به سهم آنان در بهره‌وري سازماني است. مديران بايد در مورد بهره‌وري در كوتاه مدت تصميم گيري نمايند تا با مشكلات ناشي از عدم رشد بهره‌وري مواجه نشوند بيش‌تر تعاريف بهره‌وري شامل كارايي؛ اثربخشي؛ سودآوري؛ كيفيت؛ نوآوري؛ كيفيت زندگي فردي و اجتماعي؛ فرهنگ و مانند آن است كه توضيحات مختصري راجع به آن‌ها داده مي‌شود.

كارايي: درواقع نسبتي است كه برخي از جنبه‌هاي عملكرد واحدها را با هزينه‌هايي كه بر انجام آن عملكرد متحمل شده مقايسه مي‌كند.

اثربخشي: به معني هدايت منابع به سوي اهدافي كه ارزشمندترند. براي مثال تمركز روي نتايج؛ انجام كار صحيح در زمان صحيح؛ كسب اهداف كوتاه مدت و بلندمدت مي‌باشد.

در اين رابطه اثربخشي فردي را متغيرهاي خروجي مي‌دانند كه براي سنجش افراد استفاده مي‌شوند مانند انعطاف پذيري و اثربخشي سازماني و توانايي سازمان در ارضاي حداقل انتظارات ذي نفع‌ها براي كسب اهداف كوتاه مدت و بلندمدت.

به طور كلي اثربخشي سازماني دستيابي به اولويت‌ها و اهداف چندگانه در چارچوب نظام ارزشي مشترك با فرهنگ سازماني است به گونه‌اي كه كسب اهداف از نظر هزينه و زمان بهينه باشد و رضايت خاطر ذي نفع‌هايي را كه در جهت كسب اهداف تلاش مي‌كنند فراهم نمايد.

سودآوري: طبق مدل تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي دوپونت در واقع سود چگونگي به كارگيري دارايي‌ها و كسب منفعت حاصل از آن است.

كيفيت: سلاحي استراتژيك و رقابتي جهت تثبيت وضع فعلي و انجام فعاليت‌هاي جديد به طوري كه افزايش فروش در بازار را تسهيل مي‌كند. كيفيت و بهره‌وري قابل تفكيك نيستند و به موازات هم پيش مي‌روند.

نوآوري: فرايند خلاقانه انتخاب و انطباق كالاها و خدمات؛ فرايندها؛ ساختارها و ديگر موارد براي پاسخگويي به فشارهاي داخلي و خارجي و تقاضا و تغييرات محيط است. نوآوري ممكن است مبتني بر كار فردي يا نيازهاي سازماني و يا نتيجه فشارهاي محيطي مثل تشديد رقابت باشد. در اين حالت كوشش‌ها به سوي تكميل يا جايگزيني فرايندي كه اكنون وجود دارد يا با تأمين اين حلقه مفقوده به سوي آن هدايت مي‌شود معطوف است.

روش كمي بيان نوآوري: عبارت است از نسبت خروجي به ورودي مساوي با محصولات بازاريابي شده به ايده‌هاي امكان پذير (تعداد خلاقيت ها).

محسن کاظم زاده

منبع: پرتو سخن

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://www.zorganicsinstitute.edu/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.visitlewisfarms.com/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.barescatapas.co.uk/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.indianmehfil.co.uk/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.philcoulter.com/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.cambute05drsalazar.com/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.chefsgallery.com.au/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.youth-impact.org/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.chiptunning.com.br/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.rsg.gg/profile/daftar-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.visitlewisfarms.com/profile/daftar-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.bcsda.org.au/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.weadartists.org/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.chefsgallery.com.au/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.onephisigmasigma.org/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.zorganicsinstitute.edu/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.youth-impact.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.philcoulter.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.m3creative.net/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.dogwoodarts.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.thinkrci.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.shaveparlor.net/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.ketoshow.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.cambute05drsalazar.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.osmemorialistas.com.br/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.trimurcia.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.neetsarthi.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.neetsarthi.com/forum/general-discussions/15-daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1-2022

https://kosminenaani.com/foorumi/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-2022/

https://jabiru.net.au/service/technical-forum/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-2022/

https://www.zorganicsinstitute.edu/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.visitlewisfarms.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.barescatapas.co.uk/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.indianmehfil.co.uk/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.philcoulter.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.cambute05drsalazar.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.chefsgallery.com.au/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.youth-impact.org/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.chiptunning.com.br/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.lanube.21.edu.ar/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.roboteria.com.br/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.barbaramoorefineart.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.camaraelisiario.sp.gov.br/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.braspen.org/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.coolblueadventures.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.barbaramoorefineart.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.carbrookcentre.qld.edu.au/profile/daftar-situs-judi-slot-gacor/profile

https://www.indianmehfil.co.uk/profile/daftar-situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.raceofchampions.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.philcoulter.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.lupinewoods.co.uk/forum/general-discussions/18-kumpulan-daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1-2022-paling-gacor

https://gitare.info/community/profile/slot-gacor/

https://mijnfitnessaanpak.nl/forum/profiel/slot-gacor/

https://gestelligence.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://grailoftheserpent-forum.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://holidaycardexchange.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/?swcfpc=1

https://horizondrifters.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://humanresourcesupermarket.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

http://www.homesteadhow.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://instant-modz.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://isildo.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://journeytoshaolintemple.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/slot-gacor-terbaru-2022/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/slot-gacor-terbaru-2022/profile

https://www.napoleon200.org/profile/slot-gacor-2022/profile

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.napoleon200.org/profile/slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/situs-slot-gacor-gampang-menang-2022/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/slot-gacor-gampang-menang-2022/profile

https://www.napoleon200.org/profile/slot-gacor-gampang-menang-2022/profile

https://www.evchc.org/profile/slot-gacor-terpercaya-2022/profile

https://www.carbrookcentre.qld.edu.au/profile/slot-gacor-2022-terbaru/profile

https://www.philcoulter.com/profile/slot-gacor-2022-terbaru/profile

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.napoleon200.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.burdphysicaltherapy.com/profile/slot-gacor-2022/profile